Kullanıcı Sözleşmesi

  • Plate
  • Plate
  • Plate
  • Plate

Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar ve Sözleşmenin Onaylanması

İş bu kullanıcı sözleşmesi (“Sözleşme”), Davut paşa caddesi Davut paşa mahallesi No:113 k:2 Esenler / İstanbul adresinde faaliyet gösteren

Evdeki Şef Yemek Dağıtım ve Pazarlama Hizmetleri (“Şirket”) ile

https://www.evdekichef.com adresinde yer alan siteye (“Site”)

sosyal medya hesapları kanalı ile veya site üzerinden direk üye olan kullanıcı (“Kullanıcı”)

arasında kullanıcı'  nın Site vasıtasıyla sunulan hizmetlerden faydalanması amacıyla kendisinden talep edilen bilgileri sağlayarak iş bu Sözleşme’ yi onaylamasıyla sözleşme hükümlerine uyacağını kabül ve taahhüt ederek sözleşme kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

 

2. Hizmetler

www.evdekichef.com kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefon, tablet ve benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan sisteme üye mutfaklardan /üye  işyerlerinden ev yemeği menüleri siparişi verebilme imkanı ve buna ilişkin diğer hizmetleri sunar.

 

3. Kullanıcı Sistemi

Sitede evdekichef.com ‘da bulunan herkes kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur. “Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez. Her kullanıcının üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde evdekichef.com, talep üzerine kullanıcının sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve evdekichef.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

Kullanıcılar evdekichef.com’ da kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile sistem dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca evdeklichef.com kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların evdekichef.com sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

Kullanıcıların belirlemiş oldukları evdekichef.com sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden üye mutfak veya işyeri ile paylaşılacaktır.

evdekichef.com, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye mutfak veya üye işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye mutfak veya üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

 

4. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Şirket, evdekichef.com kullanıcılarının ev yemeği siparişleri konularındaki ihtiyaçlarını çeşitli kriterlere tabi olarak seçtiği evdeki aşçı (Yerel Mutfak Sahibi) ve Uzman Aşçı (Restaurantlar) tarafından sunulan, detayları işbu Sözleşme veya Site’ de belirtilen hizmetler (Ev Yemeği Menüleri Siparişi) vasıtasıyla karşılayabilecekleri bir platform sunmaktadır.

İşbu Sözleşme’nin konusu; kullanıcıların site ve hizmetlerden faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir.

Evdekichef.com sitesinin kullanımına veya hizmetlere ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile Kullanıcı Site’de yer alan veya yer alacak olan her türlü duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 - Kullanıcı, Site ve Hizmetler’den faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı, Siteye Facebook hesabı üzerinden üye olması halinde Şirket’e işbu Sözleşme konusu çerçevesinde Facebook hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında yahut hizmetlerden faydalanmak için sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, “Kullanıcı” söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Hizmetlerden faydalanılamamasından evdekichef.com sorumlu değildir.

5.2 - Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşmeyi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcının Siteye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı Hizmetler’i satın almaya ve bunlardan yararlanmaya ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

5.3 - Kullanıcı, Site’nin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı, e-posta ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcıya ait hesap, kullanıcı adı, e-posta adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Bu hallerde üyelik sona erecektir.

5.4 - Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan kullanıcı (Üye Mutfak) veya ( Üye Restaurant)  başvurularını reddedebilir. Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket işbu sözleşme ve Sitede belirtilen kural ve koşullara aykırılık, kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce olumsuz veya reddedilmiş olması, kullanıcı hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşmeyi feshederek kullanıcı (Üye Mutfak) veya (Üye Restaurant) statüsüne son verebilir.

5.5 -  Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı, e-posta adını ve şifresi ile üyelik profilini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Böyle bir durumda üyelik iptali gerektirir.

5.6 -  Kullanıcı, Sitede gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Sitede zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Üye Mutfak veya Üye İşyeri bu site haricinde farklı sipariş yöntemi ile sipariş alamayacaklardır. Üye Mutfak Sahibi ve Üye işyeri Sahibi bu durumun bu şekilde anlaşılabilir olduğunda doğabilecek zararlardan veya yaptırımlardan sorumlu olacaklardır.

5.7 - Sitede bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanında oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Siteden faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcıların Site  nin  güvenliğini tehdit edebilecek, Site ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcıların Siteden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Site ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, Site de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek veya Site, Şirket ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

5.8 -  Kullanıcı tarafından sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup Şirket Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikasında belirtilen kapsam dışında kullanmayacak ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Şirket, Hizmetin verilmesi için (Ev Yemeği Menüsü Satışı) Kullanıcı tarafından sağlanan isim, adres, telefon, ev veya işyerine ilişkin özellikler ve sair bilgileri ilgili Üye Mutfak Sahibi veya Üye Yerel Restauranta açıklayabilecek, ilgili Yüklenici (Üye Mutfak Sahibi veya Üye Yerel Restauranta) Hizmetin verilmesi için bu bilgileri saklayıp kullanabilecektir.

5.9 - Kullanıcı, Üye Mutfak Sahibi ve Üye Yerel Restaurant  Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için veya her hangi bir arıza durumunda teknik bakım gerektiren durumu Siteye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

5.10- www.evdekichef.com sitesinin herhangi bir sebep göstermeksizin veya  her hangi bir ihbarda bulunmaksızın iş bu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Site üzerinden yayınladığı diğer sözleşmeler sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

5.11- Üye Mutfak Sahibi ve Üye İşletme  ilgili resmi makamlar ve vergi mevzuat uyarınca doğabilecek her türlü bildirim yükümlülüğünün münhasıran kendisine ait olduğunu,  bunlara ilişkin bildirimlere dair Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu kapsamda Şirket’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyeceğini, kullanıcının bu kapsamdaki vergisel yükümlülüklerini yerine getirmesinin kendisine ait olduğunu, yerine getirmemesi nedeniyle Şirket’in herhangi bir şekilde yasal, idari veya cezai yaptırıma maruz kalması halinde, ilgili tutarların ilk talepte ödenmek üzere kendisine rücu edileceğini kabul eder.

5.12- Şirket, Kullanıcının (Üye Mutfak ve Üye İşyeri)  Site üzerinde ve/veya Hizmetler ile ilişkili olarak gerçekleştirdiği faaliyetler veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde veya veremedikleri hizmetler için (Yemek menüleri ) üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep te ödemeler aktarılmaz.

5.13 – Kullanıcı yani hizmetleri satın alan müşteri istediği zaman bir gün önceden haber vermek kaydı ile sipariş verdiği veya vereceği haftalık ev yemeği menü siparişini Üye Mutfak veya Üye  İşyerin den iptal edebilir ödediği ücretten hiçbir kesinti olmayacaktır.

5.14 – Üye Mutfak veya Üye işyeri verilen sipariş yemek menülerini gününde ve zamanında yapmayı, kendi imkanları ile teslim etmeyi, kullandığı malzemeler ve gıdanın temiz ve sağlıklı olduğunu, yemek için gereken her türlü malzeme giderinin kendisin karşılayacağını, müşteri ile ikili ilişkilerinde aksilik yaşatmayacağını ve farklı yollardan sipariş almayacağını, daima müşteri menfaatini gözeteceğini, müşteri tarafından kredi kartı ile ödenen ücretin %10 evdekichef.com komisyonu ve %3.5 iyzico ödeme sistemleri nin kesinti yaptığını ve geri kalan ödemenin kendisine iyzico ödeme şirketinin belirlediği günlerde aktarılacağını kabül ve beyan eder. 

 

6. EvdekiChef. Com’ un Hak ve Yükümlülükleri

Evdekichef.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre evdekichef.com tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya sisteme giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir. 

Evdekichef.com Hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir. Kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

Evdekichef.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Sistemdeki satışlar, üye işyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Evdekichef.com ilgili üye işyerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin evdekichef.com sitesinde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.

Evdekichef.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel  mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya evdekichef.com sistemi içinde uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir.

Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, evdekichef.com sitesinden hiç bir telif ücreti talep etmeyecektir.

Evdekichef.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü sistemdeki üye mutfak sahibi ve üye işyerlerine aittir.

Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde  kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. Sistemde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair gerekli özeni gösterecektir ancak üye işyerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan sorumlu değildir.

 

7. Ödeme Sistemi

Evdekichef.com kullanıcıları sipariş veren müşterileri sistemden verdikleri siparişin ücretini üye işyerinin sunduğu seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında değil Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı vasıtasıyla anında online ödeme yapabileceklerdir.

Online ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde  23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura Evdekichef.com tarafından değil siparişi alan üye mutfak veya üye restoran tarafından düzenlenir. Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde, evdekichef.com, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri üye mutfak ve üye restoranların nam ve hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için üye mutfak ve üye restoranlar tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiştir.

Kullanıcılar, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi Evdekichef.com’a yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır.

Üye Mutfak ve Üye işyerinin müşteri tarafından kredi kartı ile ödenen ücretin %10 evdekichef.com komisyonu ve %3.5 iyzico ödeme sistemleri nin kesinti yaptığını ve geri kalan ödemenin kendisine iyzico ödeme şirketinin belirlediği günlerde aktarılacağını kabül ve beyan eder.

 

8. Kişisel Verilerin Kullanımı

Kullanıcı  evdekichef.com’a üye olurken “Kullanıcı Sözleşmesi”ni onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu ile paylaştıkları ad, soyadı, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, cep telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/Veriler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

Kişisel Veriler’ in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile Evdekichefi.com arasında kurulan sözleşme ile hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Evdekichef.com tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir.

Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri sipariş verdikleri üye mutfaklar ve üye restoranlar sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/Veriler”) evdekichef.com  ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

9. Ürün Teslimatı ( Ev Yemeği Menüleri)

Üye Mutfak ve Üye işyerleri tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, Evdekichef.com sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır. Bulunmadığı adrese kendisinden kaynaklı siparişlerin teslim edilememesi durumlarında ödenen ücretin geri iadesi mümkün olmayacaktır.

İzinli ve çalışmadığı günlerde veya o gün için adresinde bulunmadığını önceden belirtmeksizin yemek siparişinin adresine geldiğinde o yemeğin ücretinin de  geri ödemesi mümkün olmayacaktır.

 

10. Ücret İadesi

Online Kredi Kartı Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi olunacağı ancak kullanıcı adresinin sipariş verilen üye mutfak veya üye restoranın gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali,

siparişin ilgili üye mutfağa veya üye restorana iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali,

Üye mutfağın veya üye restaurant tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen restoranın iptal işlemini onaylamamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali,

Haftalık, aylık  menülerde başlamadan iptal etme veya başladıktan 2 gün sonra bile iptal edilebilir bu durumda istenmeyen günlerin ücreti iade olunur.

Sipariş verilen ürün kullanıcıdan kaynaklı sebeplerden dolayı teslim edilemez ise (Yanlış adres, o gün iş veya evde bulunmama, bir gün önceden yemeğin iptal edilmesini haber verme yetisini unutması, siparişi teslim almaması v.s gibi kullanıcıdan müşteriden kaynaklı hatalar ) durumunda o günkü yemeğin ücreti geri ödenmez. Ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.

Üye mutfaktaki veya üye restoran ta siparişler haftalık menülerde haftanın her günü işaretlenmiş ise de istemediği günleri bir gün önceden haber vererek iptal edilebilir ve o günlük iptal edilen ücret geri ödenir.

Siparişin bir kısmının veya tamamının mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali,

Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili üye mutfak veya üye restoran onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali, ve

Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi veya teslim edilmemesi durumunda ilgili üye mutfak veya üye restoran onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır.

Online Kredi Kartı Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde veya elden verilen ücretlerde ücret iadesi, Evdekichef.com sitesinin ödeme sistemi içerisinde olmayıp doğabilecek hukuksal ve yargısal sorunları konuya ilişkin kullanıcı veya müşteri, üye mutfak sahibi veya üye restoran yetkilisi sorumluluğundadır. Elden verilen ücretlerde veya siparişlerde evdekichef.com hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Bu gibi durum için evdekichef.com sitesinin önlem alması ve tedbir uygulaması hakkı saklıdır. Evdekichef.com, üye işyerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

11. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir

 

12. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Fesih

Üye mutfak sahibi, üye restoran yetkilisi veya kullanıcılar işbu Sözleşme’ de yer alan hükümlere veya  Site’ de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcının Sitedeki yahut Hizmetler’in verilmesi sırasındaki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Şirket, bahse konu olan kullanıcının Site’ yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’ yi feshedebilir. Bahse konu kullanıcının bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez. Şirket dilediği zamanda Site’ yi ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

 

13. Bilgilerin Saklanması Yükümlülüğü

Evdekichef.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Gizlilik Politikası’ na tabi olacak şekilde süresi belirsiz saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Evdekichef.com sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

14. Yürürlülük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı üye kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer