EvdekiChef

Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİMADDE 1 – GİRİŞ

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve www.evdekichef.com sitesinde ve uygulamasında yer alan diğer kurallar, ‘’Evdeki Chef ‘’ tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede ve uygulamada yer alan tüm politika, kurallar ve şartlar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Site veya uygulama için yer alan koşullar, sadece bir tanesinin yazılı olması durumunda dahi her ikisi için de geçerli olduğu kabul edilmektedir.
İşbu sözleşme, sizinle, Davutpaşa Caddesi Davutpaşa Mahallesi No:113/4 Esenler / İstanbul adresinde yerleşik Evdeki Chef Yemek Hizmetleri ve Dağıtımı  arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.


MADDE 2 – SÜRE

Sizin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin, adreslerinin siteye veya uygulamaya girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik kayıt işlemini tamamlayan herkes Kullanıcı olarak nitelendirilir. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir.İşbu sözleşme, yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut kullanıcılar için onaylandığı zaman yürürlüğe girecektir.


MADDE 3 – KAPSAM

Evdeki Chef, sizlere internet üzerinden yemek yapıp satabilme ve/veya satın alabilme hizmet satabilme ve/veya hizmet satın alma imkanı sunan sanal bir hizmet sağlayıcısıdır.. Evdeki Chef bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir. Evdeki Chef’ in sitede profilleri yer alan mutfak sahipleri ile arasında istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortaklık bulunmamaktadır.
Mutfak Sahibi Üyemiz Sadece Evde Yaptığı Yemeği Yemek Menüsü, Porsiyon Kahvaltı Menüsü ve Evde Yapılan Diğer Ürünleri Satabilirler.
Yemeği Yapan Kullanıcı; İş bu sözleşmede ve daha sonraki metinlerde Mutfak Sahibi, Satıcı olarak anılacaktır.
Yemek Almayı Talep Eden Kullanıcı; İş bu sözleşmelerde ve daha sonraki metinler de Müşteri olarak anılacaktır.  
 www. evdekichef.com kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin

yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

MADDE 4 – HİZMETLER


www.evdekichef.com tarafından verilen hizmetler ;

 • 1. 100% Güvenli Alışveriş Sistemi ; 
 •         1.a. Taraflar arasındaki sözleşmesinin tarafı olmayan Evdeki Chef, alım satım sürecinin ödeme aşamasında alıcı ve satıcıya 100% Güvenli Alışveriş Sistemi'ni sağlar. Mutfak Sahibine ürünün teslimi karşılığında bedeli tahsil         edememe; alıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, ürünün teslim edilememesi veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar.
 •         1.b. 100% Güvenli Alışveriş Sistemi kapsamında Evdeki Chef tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen güvenli hesap, işbu sözleşme ve ekinde yer alan 100% Güvenli Alışveriş Sistemi kurallarına uygun işletilmektedir.
 •         1.c. 100% Güvenli Alışveriş Sistemi'nin işleyişi aşağıdaki gibidir:
 •                     a – Ev yemeği menüsünü talep eden müşteri ürün ve/veya hizmet siparişi verdikten sonra, ürün ve/veya hizmet bedelini Evdeki Chef tarafından sitede ödeme yöntemleri için yetkilendirilen İYZİCO (www.iyzico.com) nezdinde ki güvenli                     hesab ta   bloke altında tutulur.
 •                     b – Ev yemeği menüsünü yapan mutfak sahibi kullanıcı,satıcı  ürün ve/veya hizmeti, alıcı,müşteri Güvenli Hesaba ödeme yaptıktan sonra müşteri tarafından belirtilen tarih ve saatte adresine kendi imkanları ile teslim eder. Getirilen yemek                     menüsü, ürün ve/veya hizmeti teslim alan taraf müşteri, yemek menüsü, ürün/hizmet kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun ise, ürün ve/veya hizmet bedelinin banka hesabına transferi için uygulama veya site üzerinden onay verir.
 •                     c - Ev yemeği menüsünü yapan mutfak sahibi kullanıcı, ürün ve/veya hizmetin alıcıya teslimini / ifasını sağlamaz ise ya da mutfak sahibi satıcı  tarafından gönderilen ürün ve/veya hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise                     ürün/hizmet         bedeli güvenli hesaptan alıcıya iade edilir.
 •                     d - Ev yemeği menüsünü talep eden kullanıcı, karşı tarafın ürünün veya yemek menüsünün veya hizmetin teslim/ifa edildiğine ilişkin bilgileri uygulamaya veya siteye girmesini müteakiben 1 (1) iş günü içinde onay veya iade bildiriminde                      bulunması gerekir. Ürün ve/veya hizmete ilişkin şikayetini site üzerinden iletmemesi halinde, ürün ve/veya hizmet bedeli belirlenen sürelerin sonunda ürün ve/veya hizmet bedeli evdeki chef tarafından  satıcı mutfak sahibinin hesabına                     transfer         edilir. Mutfak sahibinin, ürünü yanlış ve/veya eksik teslim etmesinden kaynaklanacak tahsilat transferi veya gecikmelerinden, Evdeki Chef sorumlu tutulamayacaktır.  
 •                     e – Evdeki Chef’ in, ürünü ve/veya yemek menüsünü talep eden müşteri ile yemeği yapan mutfak sahibi arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana                     kadar,   yemek menüsü, ürün ve/veya hizmet bedelini güvenli hesapta bloke eder ve etme hakkına sahiptir.
 •                     f - Ev yemeği menüsünü talep eden kullanıcı,müşteri ön talep sipariş usulü sipariş ettiği menü listesini veya menüyü  1 (Bir) iş günü öncesinden isterse iptal edebilir, tehir edebilir, 
 •                     g – Haftalık, 15 günlük veya Aylık  yemek menüsü siparişlerinde ilk birinci gün yemeğinden sonra müşteri isterse sonraki yemekleri iptal edebilir, tehir edebilir, istemeyebilir veya başka mutfak sahibinden de talep edebilir. Bu durumda iptal                     ise         para geri ödemesi Evdeki Chef sorumluluğundadır.  

 •                     h – Uzun dönemli yemek menüsü siparişlerinde bir aylık siparişlerde müşteri o ay içerisinde yemeği her gün alacak diye bir kural yoktur. Müşterinin o ay içerisinde bir gün önceden belirterek yemeği isterse tehir edebilir isterse iptal edebilir                     isterse         başka mutfaktan alabilir.
 •                     I - Ev yemeği menüsünü teslim etmek mutfak sahibinin sorumluluğundadır. Bunu maddi karşılığını kullanıcıdan talep edilemez.
 •                     İ - Yemek menüsünün, ürün ve/veya hizmetin teslimi sırasında alıcının adreste bulunmaması nedeni ile teslimin gerçekleştirilememesi durumunda Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca bu sorumluluk mutfak sahibine aittir. Söz                     konusu         olumsuzluklardan Evdeki Chef sorumlu tutulamayacaktır. Müşterinin telefon bilgisi verilen sipariş detayında gözükmektedir.
 •                     J - Ev yemeği menüsünü talep eden kullanıcı, teslim aldığı yemek menüsü içinde kıl, saç veya farklı bir durum tespit ettiğinde mutfak sahibi daha eve gelmeden ona haber verilmesi ve ürünü iade etmesi gerekmektedir. Sistem üzerinden                     Evdeki Chef mesaj ile bildirilecek. İade durumunda ürün için onay vermeyiniz.
 •                     k – Ev yemeği menüsünün teslimi mutfak sahibi, satıcı ile olacağından müşteri sipariş verirken kendisine lokasyon olarak en yakın mutfak sahibine vermesi gerekmektedir. Bu durumda kendisine en yakın mutfak sahiplerinin listelenmesini                     Evdeki Chef bu site ile garanti eder.
 •                     L – Yemek menüsünün teslim şekli dış paketlenmesi, içine konulacak kap veya tabak, getirilmesi veya götürülmesi gibi müşteriye teslim edilme şekline kadar ki sorumluluklar mutfak sahibine, satıcıya aittir. Müşteriden alınacak olumlu puan                     ve         yorumlar içinde bunlara çok dikkat edildiği unutulmamalıdır.
 •                     m – Yemek menüsü teslimatı mutfak sahibi, satıcı tarafından Apartman Kapısı Önüne kadardır. Farklı teslimat şekilleri mutfak sahibine satıcıya aittir. Menü müşteriye sıcak teslim edilmesi gerekmektedir. Sıcak gelmeyen yemek menüleri                     için         müşterinin  iptal veya tehir etme hakkı yoktur. Olumsuzluk durumunda o andan sonraki menüler için iptal veya tehir hakkını kullanabilir.
 •                     n - Kullanıcılar olarak ürün ve/veya hizmet satışı niteliği taşımayan, web sitesi'ni veya uygulamanın işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmamayı, Evdeki Chef’ in zararına yol açacak aldatıcı, hileli, yanıltıcı işlemler yapmamayı                     kabul ve         taahhüt etmektesiniz. Kullanıcılar olarak, bu maddede yer alan taahhütlerine aykırı işlemleri nedeniyle Evdekichef’in uğrayacağı, avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm                     doğrudan ve dolaylı zarar         ve ziyandan sorumlu olacağınızı ve ayrıca söz konusu fiilleri işleyen kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan etmektesiniz.
 • 1.d. Kullanıcılar, mutfak sahipleri; 100% Güvenli Alışveriş Sisteminden ve EvdekiChef hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden müteselsilen sorumludurlar. EvdekiChef’ in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususlarda mutfak sahipleri Mali Müşavirlere ve/veya Finans danışmanlarına danışması gerekmektedir.
 • 1.e. Mutfak sahibine para aktarımı yemek menüsüne veya ürüne onay verildikten 21 gün sonra IYZICO tarafından yapılmaktadır. İlk onay süreci ve para aktarımı müşterinin verdiği sipariş süresinin bitimindeki onayından sonraki 21 gündür. Müşteri 10 günlük siparişinde 10 günlük menü bitip onaylandıktan sonraki 21 gündür. Mutfak sahibi tarafından hatalı bildirilen banka hesap bilgilerinden ötürü gerçekleştirilemeyen ödeme ile ilişkin sorumluluklar mutfak sahibine aittir.
  2. Aracı Hizmet Sağlayıcı ; 
  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan EvdekiChef.com’un kullanıcılar tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu ürün ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. 
  İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan 100% Güvenli Alışveriş Sisteminin işleyişini sağlamak amacıyla ürünün sahibi, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına alıcı'dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, EvdekiChef’ i temsilci olarak atamaktadır. Yemek menüsünü talep eden kullanıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi ürünün sahibinin temsilcisi sıfatıyla EvdekiChef’ e yapmakla sözleşme kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin kullanıcılar tarafından iptal edilmesi halinde Evdekichef kullanıcı sözleşmesini feshetme ve kullanıcının üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.
  Evdeki Chef in Statüsü ;

  Evdeki Chef herhangi bir yemek menüsü hizmeti sunmamaktadır. Site, Üyelerin bir başka üye ile işlem yapmasını sağlayan bir iletişim ve paylaşım platformudur. Evdeki Chef, Yemeklere, yemek menüsüne, teslimata, nasıl olacağına, teslim şekline, kullanılan malzemelerine hiç karışmamaktadır. Ev Yemeği menüsü mutfak sahibi ile onu talep eden kullanıcı arasında yapılmaktadır.. Üyeler arasındaki herhangi bir anlaşmanın veya işlemin tarafı değildir ve hatta Evdekichef, Üyeler arasındaki alışveriş ilişkisinden doğacak herhangi bir hususta sorumlu değildir. Evdeki chef, hiçbir üyenin temsilcisi konumunda değildir veya bu sıfatla hareket etmeyecektir.
  Bu Koşulların ihlali, ilgili Üyenin Kullanıcı Hesabının derhal askıya alınmasına neden olacaktır ve bu durumda ilgili Üyenin başka Hizmetlere erişimi sınırlandırılabilir.

  MADDE 5 – KULLANIM ŞARTLARI 

  Siteye veya uygulamaya girdiğinizde veya EvdekiChef hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:
 • 1. Menünün, Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış olarak listelenmesi, veya olmayan bir ürünün listelenmesi
 • 2. Olmayan ürünlerin veya evde yapılmayan yemeklerin satışı
 • 3. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olunması gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde EvdekiChef hizmetlerinin kullanılması,
 • 4. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,
 • 5. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,
 • 6. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,
 • 7. EvdekiChef’in yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,
 • 8. Sparm, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,
 • 9 .Evdekichef’ e veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,
 • 10. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, EvdekiChef altyapısına, sistemine zarar verilmesi,
 • 11. Herhangi bir amaçla sisteme robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,
 • 12. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,
 • 13. Sitenin veya uygulamanın ya da evdekichef.com sitesinin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.

  14. Kullanıcı Olarak ;
 • 14.a. Yemek menüsünü önceden haber vererek sipariş vermek ve ödemesini belirtilen şekli ile ödeme yapmak ile sorumlu olduğunu,
 • 14.b. Yemek menüsü haftalık, 10 günlük ve aylık olarak verilmekte olduğunu,
 • 14.c. En az 3 gün için sipariş verilebileceğini,
 • 14.d. Haftalık menülerde işi çıktığı zamanlarda neden göstermeksizin önceden haber vermekle tehir edilebilirliğini , iptal edilemediğini,
 • 14.e. Menü sipariş işlemleri yapılmış, mutfak sahibi onaylamış, eğer menüye hiçbir gün başlanmamış ise o günün akşamı 24:00 e kadar menü iptal edilebilir veya başka mutfak sahibinden sipariş verebileceğini,
 • 14.f. Farklı farklı mutfak sahiplerinden sipariş verilebileceğini,
 • 14.g. Birbiri sıralı olmaksızın farklı farklı günlerde sipariş verilebileceğini,
 • 14.h. Gelen her menü için onaylama, yorum, puan, yıldızlama işaretlerinin verileceğini,
 • 14.ı. Gelen yemek menüsünün teslimatının apartman kapısı önünde olacağını,
 • 14.i. Yemek menüsü siparişi verdiğinde ekstra küçük isteklerde bulunabileceğini örneğin tuzsuz, acılı, sulu, sarmısaklı gibi not eklenebileceğini,
 • 14.j. Yemek menüsünün 3 çeşit olacağını bunların 1 adet çorba 1 adet ana yemek 1 adet aperatif yemekten oluşacağını ve fiyatının 11 TL sabit olacağını,
 • 14.k. Şimdilik anlık sipariş olmadığını ve özel istekte bulunamayacağını,
 • 14.l. Mutfak sahibi ile arasındaki ihtilaftan Evdeki Chef’i sorumlu tutamayacağını, her sorun da evdeki chef’ in sitede bulunan mesajlaşma özelliği ve e-mail yolu ile bildireceğini,
 • 14.m. Tarafınıza yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize, fiziki adresinize veya cep telefonu numarasına mesaj yolu ile yapılacaktır.. Herhangi bir e-posta, telefon veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize, telefonunuza veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir
 • 14.n. İş Bu şartlarla birlikte Kullanıcımız Evdeki Chef’ in sunduğu pazaryeri sitesini kullanarak bu şartları kabul ettiğini ve diğer haklarımızın bizde saklı kalmak kaydı ile sitenin sunmuş olduğu işlemleri yapabilecektir.


  Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti etmektesiniz. Aksi halde, meydana gelebilecek her türlü hukuki uyuşmazlıktan şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz. İşbu sözleşmeye taraf olmakla, evdekichef.com sitesi veya uygulaması aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

  Site üzerinde satışı yapılan yemek menüsünün sadece evde yapılan yemekler olduğuna hem alıcı, hem de satıcı kabul etmekte ve diğer ürünler olmayacağına mutfak sahibi kesin onay vermektedir. Aksi durumda tespiti halinde mutfak sahibi üyeliği tek taraflı fesih olunacaktır.

  MADDE 6 – SATIŞ KOŞULLARI

  Yemek menüsü, ürün ve/veya hizmet listelediğinizde, Mutfak sahibi sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullara ve sitenin kurallarına uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz:
 • 1. Yemek menüsü, ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz.
 • 2. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik’i dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı ve alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı mutfak sahibi olarak kabul etmektesiniz.
 • 3. Mutfak sahibi olarak;
 • 3.a. Yemek menüsü, ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,
 • 3.b. Yemek menüsünün, ürün ve/veya hizmetlerin her türlü vergisel ve kanunen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, gerekli yasal izin belgelerinin alınmasını
 • 3.c. Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı,
 • 3.d. Yemek menüsü satışı ile ilgili vergi mevzuatındaki bilgilerden veya vergilendirilmesi ile ilgili konular için mali müşavir danışılması ve gerekli yasal çerçevede ilerlemesi mutfak sahibinin sorumluluğundadır.

 • 4. Satışa çıkarılan bütün yemek menülerinin listelenmesi, mutfakların açılıp listelenmesi tamamen ücretsizdir. Satış gerçekleştiği takdirde Evdeki Chef tarafından, ürünün satış bedeli üzerinden %10(Kdv dahil) komisyon alınır.
 • 5. Satışı gerçekleşen tüm yemek menüsü ürünlerinde ödeme yöntemi olarak Pazaryerleri için uygun ve güvenilir bir sistem olan pazaryeri sanal pos hizmeti İyzico (www.iyzico.com) tarafından sağlanmakta olup, her gerçekleşen satış için satışa sunulan fiyat üzerinden (%3,5+0,25 krş) komisyon bedelini İyzico tarafından kesileceğini,
 • 6. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak EvdekiChef tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve eylemleri gerçekleştirmekle mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz. Evdeki Chef gerekli gördüğü durumlarda mutfak sahibinden kaynaklanan nedenlerle veya sistemin kötüye kullanılması sonucu maruz kaldığı veya ileride kalabileceği zarar ve ziyanını veya 3.kişilere veya kamu kurumuna yapmak zorunda kaldığı veya kalabileceği ödemeleri veya cezaları, mutfak sahibinin diğer ürün veya hizmet satışlarından elde ettiği alacaklarından tutma veya mahsup etme hakkı saklıdır.
 • 7. Yemek menüsü, ürün sahibi olarak, sitede mutfak sahibi kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi ile yapmanız/yaptırmanız durumunda, evdeki Chef’e ve kullanıcılarımıza karşı işlemlerden dolayı sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.
 • 8. Yemek menüsü listelediğinizde eski tarihli menü bulundurmamak ve mutfağınızda menü listesinin çok bulunmasını sağlamak mutfak sahibinin sorumluluğundadır.
 • 9. Sitede kendi profiliniz ile açtığınız mutfak adları sahipliği 3ncü kişilere herhangi bir kar elde etmek için veya farklı sebepler ile devredilemez. 3ncü kişilere devir olursa mutfak sahipliğinin iptalini kabul etmektesiniz.

  MADDE 7 - CAYMA HAKKI 

  Ev yemeği menüsünü talep eden kullanıcı, ürünü sipariş verdiği tarihten itibaren bir gün önceden hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek, sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 
  Alıcı, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini satıcıya site üzerinden kullanılan mesaj yolu ile beyan etmesi gerekmektedir.
  Mutfak sahibi, satışı gerçekleştirilen ürünü alıcı adresine kendi imkanları ile zamanında ve sıcak şekilde teslim etmekle yükümlüdür. İşbu yükümlülüğe aykırı davranan mutfak sahibinin ürünü, bildirim ve uyarı yapılacak ve sonrasında satış işlemi iptali gerçekleştirilerek, satış bedeli alıcıya iade edilecektir.
  Ev yemeğini talep eden kullanıcı, ödediği satış bedelinin, mutfak sahibinin aktarımına ilişkin onay süresi, yemeğin ulaşmasından sonra başlar. Onaylama sadece bir günlük yemek içindir diğer günleri bağlamaz, her gün için ayrı ayrı onay verilmesi lazımdır.
  Yemeği talep eden kullanıcı onay süresi içinde itirazı veya cayma hakkını kullanabilir. İtirazını o günkü yemek için, Cayma hakkını teslim aldığı yemek menüsünden yana değil sonraki yemek menüleri için kullanabilir, 
  Evdeki Chef’ in İtiraz veya cayma hakkı kullanılması ile ilgili olası uyuşmazlıklarda taraf olma yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
  Ev yemeğini talep eden kullanıcı onay süresi içinde itirazı var ise bunu yazılı ve mesaj yolu ile bildirmedi ise onaylanmayan her ürün/yemek menüsü ücreti 5 gün sonra sistem tarafından otomatik onaylanacaktır. 
  Ev yemeğini talep eden kullanıcı istediği zaman sebep belirtmeksizin ürünü önceden haber vermek kaydı ile iptal edebilir, tehir edebilir, cayabilir, başka mutfak sahibinden söyleyebilir..
  Her türlü itirazlarda ve cayma hakkının veya tehir haklarının kullanılmasından doğacak olan zararlar veya durumlar mutfak sahibine aittir.

  MADDE 8 – ÜCRETLER 

  Ev yemeği menüsünü bu pazaryeri sitesinde listeleme ücreti yoktur. Onayı gerçekleşen satışlardan %10 komisyon kesintisi uygulaması vardır. Ödemenin gerçekleşmesi için alt yapısını kullanacağımız İyzico için ise %3,5+0,35 krş hizmet kesintisi yapacaktır. Yapılan kampanyalara katılma zorunluluğu vardır. Kampanya düzenleme veya kampanyaya katılma ve katılmama hakkı mutfak sahibi ile alakalı olmayıp tamamen pazaryeri sitesini yöneten evdeki chef ‘ e aittir.
  Kampanyaya katılmayı kabul etmeyen mutfak sahipleri tazminatsız ve cezasız olarak üyelikten ayrılabilecektir.
  Yapılan kampanyalar mutfak sahiplerinin ve kullanıcılarımızın yararına olup, katılım sağlamaları hepimizin yararınadır. 

  MADDE 9 - MUCBİR SEBEPLER

  Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket veya mutfak sahibi ve müşterilerimizin işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir

  MADDE 10 - YÜRÜRLÜK

  İşbu Sözleşme Mutfak sahibi ve Üye tarafından okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

  MADDE 11 – EVDEKİ CHEF ‘İN SORUMLULUK VE HAKLARI 

 • 11.a Şirket herhangi bir sebep göstermeksizin ve bir ihbarda bulunmaksızın iş bu sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları ile site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve site’ yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’ de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Üye güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Üye bizzat sorumlu olacaktır
 • 11.b. Site’ de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanın oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’ den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • 11.c. Ayrıca Üyeler’in veya Kullanıcıların (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Üyeler’ in Site’ den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’ de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer Üyeler’ e zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
 • 11.d. Üye tarafından Site’ye sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup, Şirket Üye bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanmaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Üye, kişisel verileri dahil bilgilerinin, hizmetin sağlanması için gerekli olması halinde ve yalnız bu kapsamda kullanılması kaydı ile Şirket’in alt yüklenici veya hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabileceğini kabul eder. Site’de toplanan bilgiler, Şirket tarafından işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Şirket, ayrıca Üye tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturma, istatistiksel çalışmalar yapma ve ayrıca onay alınmış olması halinde kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Üye ayrıca geçmiş satışlara ilişkin Teklif ve sair bilgilerin Üye ismi gösterilmeksizin Site üzerinden yayımlanabileceğini kabul eder.
 • 11.e. Şirket, Üye bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Şirket’in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Üyeler’e aittir.


  MADDE 12 - FESİH

 • 12.a. Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. Evdeki Chef, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Evdeki Chef’ in uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.
 • 12.b. Şirket; işbu Sözleşme ve Site’ de belirtilen kural ve koşullar ile hukuka aykırılık, Üye başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Üye başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Üye hakkında şikayetler veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi, Üye’ nin faaliyetlerinin ya da varsa Site’ ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’ yi feshederek Üye statüsüne son verebilir, Üye’ nin üyelik statüsünü askıya alabilir.
 • 12.c. Üye, üyelik statüsünün işbu maddede belirtilen şekilde sona erdirilmesi durumunda kendisine ait Site’de yer alan tüm içeriklerin Şirket tarafından silinebileceğini kabul eder


  MADDE 13 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

 • 13.a. Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 • 13.b. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait kayıtların, bilgisayar kayıtlarının, teyitli site mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.
 • 13.c. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.


  MADDE 14 – EKLER 

  Mutfak sahipleri ve Kullanıcılar, uygulama içerisinde yada www.evdekichef.com sitesinde yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar yukarıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.