EvdekiChef

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

İşbu Gizlilik Politikası’nda, Evdeki Chef’s (“Evdeki Chef”) tarafından işletilmekte olan www.evdekichef.com internet sitesi (“Site”)/Mobil uygulama işletilmesi sırasında Site/Mobil uygulama kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Evdeki Chef’s  ile paylaşılan veya Evdeki Chefin, Veri Sahibinin Site’nin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir.

İşbu Gizlilik Politikası EvdekiChef’e (“Evdeki Chef”) ait www.evdekichef.com  alan adlı internet sitesi kapsamında sağlanan Şirket’e ait ürün/hizmetleri kullanan tüm kişiler (“Üye”)ve(“Üyeler”) için geçerlidir. Üye, işbu internet sitesini veya ürünlerini veya hizmetlerini kullandığında, veya Şirket ile iletişim kurduğunda Şirket, Üye hakkında bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde bilgi toplar. Üye, kişisel bilgilerinin ve verilerinin işbu Gizlilik Politikasında belirtilen şekilde ve amaçlarla Şirket tarafından ve/veya mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, hissedarları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi danışmanlarımız, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet tedarikçileri) ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından işlenmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, sınıflandırılmasına, açıklanmasına, saklanmasına ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve işlenmesi amacıyla yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye tarafından Şirket’e elektronik ortamda iletilen kişisel bilgiler, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.


Kişisel bilgiler; Üyenin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, kimlik bilgisi,  kullanılan internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi, erişilen tarih ve saat, profil resmi, ödeme yöntemi, cihaz bilgisi veya Üye tarafından iletilmiş diğer bilgiler ile Üyeyi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.


Şirket, Gizli Bilgileri kendi bünyesinde, üye profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla mevzuatın ve Üyenin izin verdiği ölçü ve şekilde kullanabilecektir. Uygulama aracılığı ile edinilebilen Gizli Bilgiler Şirket bağlantılı şirketleri veya ortakları tarafından, yapılan işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti açısından mevzuatın ve Üyenin izin verdiği şekilde toplanabilir, kullanılabilir, işlenebilir ve saklanabilir.

Uygulama içerisinde referans gösterilen veya bağlantı sağlanan diğer sitelerin/uygulamaların/reklamların içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından Şirket sorumlu tutulamaz.


Şirket,


Gizli Bilgileri burada belirtilenler saklı kalmak üzere, kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, Gizli Bilgi’nin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. 

Ancak Üye’ nin bilgilerini kendi cihazı üzerinden vermesi sebebiyle ilgisiz kişiler tarafından erişilmemesi amacıyla virüs ve benzeri zararlı uygulamalara karşı gerekli tedbirlerin Üye tarafından alınmaması ve Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


Şirket, Üye’nin Gizli Bilgilerini

(a) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir yargı kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya

(b) Üyenin rızasının bulunduğu takdirde ve/veya

(c) İş bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde ve/veya

(d) Şirket’in internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek olan “Kullanıcı Sözleşmesinde aykırı olarak düzenlenen hallere uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir ve/veya kullanabilir.

 

Şirket, Üyeye ve Üyenin sunulan hizmetlerin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde eder. Teknik iletişim dosyası, istatiksel bilgi elde etmek amacıyla kullanılabilir.

Üyenin, herkese açık alanlarda ifşa ettiği, yorumlarda veya mesajlarda paylaştığı bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ve üyelik kaydını oluştururken kullandığı üye adı, şifre vb. bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması durumunda doğacak zarardan Şirket sorumlu değildir.

Şirket, Üyeye önerilerde bulunmak için Üyenin Şirket’in ürünlerini ve hizmetlerini kullanım şeklini inceleyebilir ve kullanabilir.

Şirket, Kullanıcı Sözleşmesi veya Gizlilik Politikasına aykırı davranan veya diğer üyeler tarafından şikayete konu olan Üyenin kişisel bilgilerini ve verilerini inceleyebilir.


Şirket, Üyenin aldığı puan ve yorumların olumsuz olmaları ve bunun 4/1 oranında olması durumunda üyenin açtığı mutfağı kapatmaya uyarmaya veya belirli yol göstermeye yetkisi vardır ve bunu Pazaryerinin ve diğer kullanıcılarının hakkını korumak amacıyla yapmaktadır.

 

Şirket, İş bu Gizlilik Politikası hükümlerini her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Bu durumlarda hizmetler/ürünlerin üzerinden veya e-posta gibi diğer yollarla Üyeye bildirimde bulunulacaktır. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Üye için hüküm ifade edecektir. Yapılan değişikliğin ardından Üyenin Şirket’in hizmet veya ürünlerini kullanmaya devam ediyor olması, değişikliklere muvafakati anlamına gelecektir.