Mesafeli Satış Sözleşmesi

  • Anasayfa
  • Mesafeli Satış Sözleşmesi
  • Plate
  • Plate
  • Plate
  • Plate

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"); adresi ("ALICI") ile Davut paşa Mahallesi Davut paşa Caddesi No:113 Esenler/İstanbul adresinde bulunan Evdekichef.com ("SATICI") arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI

:

Bir ürün veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Bakanlık

:

Ticaret Bakanlığı’nı,

Hizmet

:

Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen ürün sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

İnternet Sitesi

:

Zafer GÜL ‘e  ait www.evdekichef.com.adlı internet sitesini,

Kanun

:

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

SATICI

:

Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye ürün veya hizmet  sunan ya da sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Sipariş Veren

:

Bir ürün veya hizmeti SATICI’ ya ait www.evdekichef.com adlı internet sitesindeki yerel mutfaklar üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

Sözleşme

:

SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’ yi,

Taraflar

:

SATICI ve ALICI’ yı,

Ürün veya Ürünler

:

Alışverişe konu olan yemek, yemek çeşitleri, yemek menüleri veya gıda ürünleri 

Yönetmelik

:

Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,

 

 

 

3. KONU

 

İş bu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’ nın, SATICI’ ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4. ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

 

4.1 - ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi'nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

a) SATICI' nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

b) Ürünler' in İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

c) SATICI' nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr)

d) SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI' ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI' nın bu hususlarda SATICI' ya verdiği izinler, ALICI' nın kanuni hakları, SATICI' nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,

e) Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

f) Sözleşme konusu Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler 'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI' nın SATICI' ya ödeyeceği toplam bedel),

g) Ürünler' in ALICI' ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

h) Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ ın sorumlulukları,

i) ALICI' nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,

j) ALICI' nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI' nın cayma hakkını kaybedeceği,

k) Cayma hakkı olan Ürünler' de, Ürün cayma süresi  içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI' nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI' ya karşı sorumlu olacağı, SATICI' nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI' ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,

l) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI' ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),

m) ALICI’ nın İnternet Sitesi’nde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,

n) Mahiyetine göre bu Sözleşme' de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ' nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI' ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI' nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.

o) Uyuşmazlık hallerinde ALICI' nın SATICI' ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

5. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı

:

Zafer GÜL – www.evdekichef.com

Adresi

:

Davut paşa Mahallesi Davut paşa Caddesi No:113

Esenler – İstanbul

Mersis

:

000000000000000

Cep Telefon

:

0 535 241 40 24

Fax

:

0 212 000 0 000

E-posta adresi

:

destek@evdekichef.com

6. ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi

:

 

Teslimat Adresi

:

 

Telefon

:

 

Faks

:

-

E-posta/Kullanıcı Adı

:

 

 

7. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı

:

 

Adres

:

 

Telefon

:

 

Faks

:

 

E-posta/Kullanıcı Adı

:

 

 

 

 

 

8. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı

:

 

Adres

:

 

Telefon

:

 

Faks

:

 

E-posta/Kullanıcı Adı

:

 

 

Fatura Teslim: Fatura yemek menülerinin bütünü ile sipariş sonrasında teslimat adresine teslimat anında elden veya e-posta ile birlikte teslim edilecektir.

9. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

9.1. Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (yemeği adı, türü, miktarı, açıklaması, adedi) SATICI’ ya ait internet sitesinde mutfakta yer almaktadır.

9.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

9.3. Sözleşme konusu ürün ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

 

       

 

       

 

Sepette %50 İndirim

     

 

 

 

   

Teslimat Adresi

:

 

Teslim Edilecek Kişi

:

 

Fatura Adresi

:

 

Sipariş Tarihi

:

 

Teslim Şekli

:

 
             

 

9.4. Ürün sevkiyatı mutfakların kendi imkanları ile olacak diğer ürün işlemlerinde masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ALICI veya anlaşmaya göre SATICI tarafından ödenecektir.

 

10. GENEL HÜKÜMLER

 

10.a - ALICI, İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’ nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.b - Sözleşme konusu her bir ürün, müşterinin sipariş verdiği tarihlerde belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme' yi feshedebilir

10.c - SATICI,  Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun her türlü ayıptan arî olarak  yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.d - SATICI, Sözleşme' den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün veya yemek menüleri tedarik edebilir.

10.e - ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için iş bu Sözleşme’ yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’ nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.f - ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ ün ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI' ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünün fiyatı SATICI’ ya  ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.g -  SATICI, Taraflar’ ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın eft veya havale ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 7 (yedi) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI  tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.h - ALICI, Sözleşme konusu ürün/hizmeti teslim almadan önce kontrol edecek; ayıplı ürün/hizmeti mutfak sahibinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürün/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün/hizmet kullanılmamalı, Mutfak sahibine ürünü geri iade etmelidir.

10.ı - ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’ dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede ürün siparişi dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

10.i  - ALICI, SATICI’ ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’ nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’ nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

10.j - ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’ yı bağlayacaktır.

10.k -  ALICI, SATICI’ ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

10.L -  SATICI’ ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’ nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

10.m - İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI iş bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’ nın ALICI’ ya karşı Sözleşme’ ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

11. ÖZEL ŞARTLAR

11.a -  ALICI İnternet Sitesi’nde birden fazla mutfaktan tek bir sepette alışveriş yapabilecektir. Aynı sepet içerisinde farklı mutfaklarda alınan ürünlerin her biri için SATICI tarafından birden fazla fatura kesilebilecektir. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, SATICI ALICI’ nın farklı mutfaklarda aldığı ürünlerin teslimatını mevzuattaki yasal süre içerisinde kalmak koşuluyla müşterinin belirttiği gün ve zamanlarda gerçekleştirebilecektir.

11.b -  SATICI, kendi münhasır takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nde ALICI ‘lar için çeşitli zamanlarda koşulları SATICI tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar (bir ve/veya birden fazla mutfaktan aynı anda SATICI tarafından belirlenecek tutarlarda alışveriş yapıldığı durumlarda SATICI tarafından belirlenecek türdeki indirimlerin ALICI ‘lara yansıtıldığı kampanyalar). Şu kadar ki, ALICI’ nın herhangi bir sebeple satın aldığı ürünleri iade, cayma hakkı vb. sebeplerle iade etmesi halinde SATICI tarafından düzenlenen kampanya koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilir ve ALICI’ ya yapılacak iade ödemesinden düşülecektir.

11.c - ALICI’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, ALICI yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. ALICI böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.d -  SATICI İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’ nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

11.e -  Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın insiyatifindedir ve SATICI’ nın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız insiyatifindedir.

12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

12.a - 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyadı, e-posta adresi, cep numarası, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

Sipariş almak,  ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin  yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

12.b -  ALICI’ lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Evdekichef.com tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

12.c -  ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

12.d -  ALICI SATICI' ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI' nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI  isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI' ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

12.e -  İnternet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI 'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Evdekichef.com ‘a aittir.

12.f -   İnternet Sitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

12.g -  ALICI ürün bedelini  Satıcıya elden ödemesi ve bu siparişe ilişkin cayma hakkını kullanması halinde cayma hakkından kaynaklı bedel iadesi Satıcıya yapılacaktır. Bu işlemden kaynaklı tüm hatalar ve durumlar Satıcıyı bağlar bu durum sözleşmelerimize göre aykırılık teşkil eder Evdekichef.com bu durumdan sorumlu tutulamadığı gibi Evdekichef.com bu gibi işlemlerde hukuki veya diğer belirtildiği yollardan birisine başvurma hakkını saklı tutar.

 

13. CAYMA HAKKI

13.a - ALICI; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdigi adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün olmasına rağmen hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek Sözleşme’ den cayma hakkını kullanabilir olması için muhteviyatı bakımında bozulmayan bir ürün sipariş ediyor olması gereklidir. Muhteviyatı ve cinsi bakımında site üzerindeki mutfaklardan satışa konu ürünler anlık bitirilebilecek ve kısa bir süre içinde özelliğini yitirebilecek bir durumda olduğundan dolayı bu gibi ürünlerde cayma hakkı veya iptal hakkı ürün tesliminde veya teslim aldıktan bir saat içinde olması ve ürünün ayıplı olması lazım gerekir. Ürün ayıplı veya eksik değil ise caymak hakkı kullanılamaz. Bu gibi durumda Alıcı ve Satıcı iyi niyet kurallarına bağlıdır.

ALICI cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde SATICI’ ya yöneltmiş olması gerekmektedir. ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen her hangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde SATICI tarafından bilgilendirilir ve ALICI bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

13.b - Cayma hakkının kullanılması için Bir saatlik süre içinde veya abonelik özelliğine göre süresi içinde www.evdekichef.com internet sitesindeki SATICI ‘ya yukarıda belirtilen evdekichef.com sitesindeki satıcının mutfak yerine bildirimde bulunularak da cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için ürünün  14ncü maddede açıklanan “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde muhteviyatının hemen bozulabilir olmaması veya anlık yemek siparişi olmaması ve kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, ürünün ücreti onaylanmış ve satıcının hesabına geçmiş ise cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Satıcı ürünün ücreti hesabına geçmemiş ise evdekichef.com tarafından  para aktarımı yapacaktır.  Cayma hakkının kullanılmasından itibaren ALICI’nın da bahse konu ürünü iade etmesi gerekmektedir.

e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’ nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil Taraflar’ ın mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları,  eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri  satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

14. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

27.11.2014 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin "cayma hakkının istisnaları" başlıklı 15. Madde hükümleri ve Taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan mesafeli satış sözleşmesinin 6. Madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler ilişkin sözleşmeler

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Sözleşmeye konu  Ürün/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (SATICI’nın düzenli teslimatları ile ALICInın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde ALICI ve SATICI arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

 

 

 

 

15. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

15.a -  İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI ‘nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

15.2.6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

16. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

17. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

 

Bu Sözleşme' den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözlesme' nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SATICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

 

18. YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.